Архив:
2012 2013 2014 2015 2016
Санал асуулга 2017 оны 12.15-12.30-ний 12:00 цаг хүртэл явагдана.
Монре даатгал
Оны шилдэг даатгал
Монре даатгал
Танилцуулга
Саналын тоо - 592

"Монре Даатгал” ХХК нь 1995 онд үүсгэн байгуулагдаж өнөөг хүртэл амжилттай үйл
ажиллагаа явуулж буй Монголын даатгалын ууган компаниудын нэг юм.
Манай компани нь Монгол улсад арилжааны даатгалын зах зээл шинэ шатанд үүсэж хөгжхөд томоохон хувь нэмэр оруулан, өөрийн орны онцлогт тохирсон шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ Улаанбаатар хотын 5, орон нутгийн 8 салбараараа дамжуулан 50 гаруй үндсэн ажилтан, 150 гаруй төлөөлөгчөөр иргэд, байгууллагад хүргэн ажиллаж байна.
Бид иргэд болон байгууллагуудад эрсдлээ зөв тодорхойлж оновчтой удирдан, санхүүгийн тогтвортой байдлаа хангаж ажиллахад нь туслах зорилгоор харилцагч бүрийн онцлогт тохирсон даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг боловсруулан санал болгодог. Манай компани байгуулагдсан цагаасаа хойш дотоод болон гадаадын төрөл бүрийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд
байнга оролцож ирсэн бөгөөд 2012 оноос Дэлхийн банкнаас хэрэгжүүлж буй “Малын Индексжүүлсэн Даатгал”-ын төсөлд шалгарч, орон нутаг дахь салбаруудаараа дамжуулан Малын эрсдэлийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг борлуулж
байна. 2012 оны жилийн эцсийн байдлаар манай компани 32,800 орчим иргэн, 1650 орчим байгууллагуудад даатгалын үйлчилгээ үзүүлж байнгын харилцаатай хамтран ажиллаж байна.


 
Номинаци