Эхлэл Танилцуулга журам Мэдээлэл Бүртгүүлэх
Санал асуулга дуусахад:
Нийт номинациуд: 
66
Нийт нэр дэвшигчид: 
898
Best of Mongolia 2015
Best of Mongolia 2014
Best of Mongolia 2013
Best of Mongolia 2012
Дорнод
Өрсөлдөж буй номинаци:
Санал өгөх
637
Саналын тоо
Танилцуулга
Утас:
Facebook:
Website:

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Монгол улсын Засгийн газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 67 дугаар тогтоолоор дараах бүтэцтэйгээр ажиллаж байна.Үүнд :

  • · Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс
  • · Хууль зүйн хэлтэс /Архивын тасагтай/
  • · Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
  • · Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
  • · Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
  • · Цэргийн штаб
  • · Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасаг гэсэн бүтэцтэйгээр Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэн ажиллаж байна.
Номинациуд
Гарах
Эхлэл   |    Удирдамж   |    Бүртгүүлэх   |    Холбоо барих
© 2016 http://bestofmongolia.mn