Эхлэл Танилцуулга журам Мэдээлэл Бүртгүүлэх
Санал асуулга дуусахад:
Нийт номинациуд: 
66
Нийт нэр дэвшигчид: 
898
Best of Mongolia 2015
Best of Mongolia 2014
Best of Mongolia 2013
Best of Mongolia 2012
Дархан-Уул
Өрсөлдөж буй номинаци:
Санал өгөх
661
Саналын тоо
Танилцуулга
Утас:
Facebook:
Website:

Дархан хотын бэлгэдэл тэмдэг, түүнийг хэрэглэх журмыг анх хотын Ардын Депутатуудын Хурлын Гүйцэтгэх Захиргааны Гишүүдийн 1974 оны 95 дугаар тогтоолоор баталсан бөгөөд найрамдан эвлэлдэхийг бэлгэдсэн “Хаан бугуйвч”-ийг бэлгэ тэмдгээ болгож байсан. Улмаар аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2001.05.09-ны өдрийн 46 дугаар тогтоолоор аймгийн бэлгэдэл тэмдэг болгож өөрчилж баталсан.

     /Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2001.05.09-ны 46-р тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн бэлгэдэл тэмдгээр батлав./

А

Дархан-Уул аймгийн туг нь орон нутгийн хөгжлийн зам шулуун дардан байхын бэлгэдэл болгож шарөнгийн тууз бүхий энх тайван, эрх чөлөөг бэлгэдсэн тод цэнхэр өнгөтэй байх бөгөөд төв Хэсэгт “Хаан бугуйвч”, дээд талд нь дээш мандан бадрах галын дөл байрлуулсан байна.

     /Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2003.06.04-ны 50-р тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн тугаар батлав./

 

 

     

Номинациуд
Гарах
Эхлэл   |    Удирдамж   |    Бүртгүүлэх   |    Холбоо барих
© 2016 http://bestofmongolia.mn